Trang chủ

Thể dục thẩm mỹ

Thời trang

Thương hiệu DN

Tôn lợp

Vật liệu XD

Bao bì

Phong thủy

Tin tổng hợp

Liên hệ

Đăng tin

Tin Mới
Saturday, 13/07/2024 |

Công việc của kế toán dịch vụ thuế

0/5 (0 votes)
- 5

Công việc của kế toán dịch vụ thường thực hiện các công việc như thế nào? Nên sử dụng kế toán thuê ngoài hay kế toán doanh nghiệp? Cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu và giải đáp chi tiết các câu hỏi trên tại bài viết này nhé.

Công việc của kế toán dịch vụ thuế

1. Kế toán là gì?

Kế toán là một bộ phận của doanh nghiệp thực hiện các công việc liên quan đến ghi chép, thu nhận và xử lý các thông tin về chứng từ, hồ sơ, các hoạt động tài chính của doanh nghiệp để hạn chế mọi rủi ro của doanh nghiệp và thực hiện đúng nghĩa vụ của nhà nước.


Trong mỗi doanh nghiệp kế toán là một bộ phận quan trọng không thể thiếu. Bộ phận kế toán có thể được xây dựng phòng ban bài bản từ chính doanh nghiệp hoặc sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài hỗ trợ thực hiện công việc của kế toán. 

1.1 Mô tả công việc kế toán thuế

Đặc thù công việc của kế toán thuế là sẽ thực hiện các báo cáo theo kỳ, để đảm bảo số liệu chính xác thì kế toán thế phải thu thập và tổng hợp số liệu hằng ngày và chia các công việc theo tháng, quý và cuối năm. Cụ thể là:

a) Công việc hằng ngày của kế toán thuế

Các công việc hằng ngày của kế toán thuế cũng vô cùng đơng giản như là:

 • Thu thập, kiểm tra, xử lý nhưng hóa đơn chứng từ phát sinh đầu ra, đầu vào và tiến hành hạch toán những hóa đơn đã được xử lý.
 • Nếu hóa đơn sai xót, kết hợp với đơn vị cung cấp để xử lý.
 • Nộp tiền thuế nếu có phát sinh các loại thuế phải nộp để tránh để phạt do chậm nộp.
 • Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến trong tài khoản ngân hàng
 • Căn cứ vào các phiếu chi, phiếu thu, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hạch toán các nghiệp vụ về quỹ.
 • Sắp xếp các hóa đơn chứng từ, lưu trữ, bảo quản cẩn thẩn và theo một logic để để dàng tìm kiếm khi cần thiết.

b) Công việc hằng tháng của kế toán thuế

 • Thực hiện kê khai các loại thuế GTGT, TNCN cho doanh nghiệp nếu đăng ký kê khai thuế theo tháng.
 • Thực hiện nộp các tờ khai tháng cho doanh nghiệp. Hạn nộp tờ khau là ngày 20 của tháng tiếp theo.
 • Kiểm tra hồ sơ nhân viên, làm hợp đồng lao động, tiến hành đăng ký mã số thuế cho nhân viên (nếu là người mới)
 • Thực hiện các báo cáo về bút toán phân bổ công cụ dụng cụ, trích khấu hao tài sản cố định
 • Cân đối kiểm tra các chỉ tiêu trên bảng cân đối, tránh để dồn việc đến cuối năm.

c) Công việc hàng quý của kế toán thuế

 • Thực hiện lập các tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN nếu doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế theo quý. Thời hạn nộp các tờ khai theo quý là ngày 30 của tháng tiếp theo sau quý đó.
 • Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Thực hiện các báo cáo thuế theo tháng.

d) Công việc hàng năm của kế toán thuế

Công việc kế toán thuế hằng năm tương đối nhiều vì phải cần thực hiện những công việc cuối năm và chuẩn bị cho những công việc đầu năm, cụ thể như sau:

 • Thực hiện nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp. Thời điểm từ 01/01 đến 31/01 của năm tài chính kế toán.
 • Nếu trong năm doanh nghiệp có thay đổi về mức vốn điều lệ, làm thay đổi bậc phí môn bài thì phải nộp lại tờ khai thuế môn bài cho năm sau. Thời gian nộp trước ngày 31/12 của năm đó.
 • Kiểm tra, rà soát lại các vấn đề còn tồn đọng từ trong năm, kiểm tra các số liệu từ chi tiết đến tổng hợp.  Kiểm tra lại giữa kê khai và hạch toán để chuẩn bị cho công việc lập báo cáo tài chính cuối năm.
 • Tiến hành lập báo cáo tài chính cuối năm để nộp cho nhà nước. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là ngày thứ 90 của năm tiếp theo.
 • Thực hiện quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN theo đúng quy định nhà nước.
 • In và lưu trữ toàn bộ các sổ sách kế toán thuế 1 năm vừa qua, gồm: Sổ cái các tài khoản, sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, bảng biểu chi tiết công nợ phải thu – phải trả, bảng trích khấu hao tài sản cố định…Các phiếu thu, chi đi kèm các hóa đơn…

1.2 Kế toán doanh nghiệp là gì?

Kế toán doanh nghiệp là bộ phận kế toán của một công ty chuyên đảm nhiệm xử lý mọi công việc, hồ sơ, chứng từ và các vấn đề pháp lý liên quan đến kế toán, thuế, pháp lý công ty trước khi thành lập và trong quá trình vận hành. 

Kế toán doanh nghiệp thường có nhiều bộ phận và tùy theo mỗi doanh nghiệp mà được phân thành nhiều vị trí khác nhau. Thông thường, có thể chia theo quy mô doanh nghiệp như sau:

a) Doanh nghiệp nhỏ: 

Kế toán doanh nghiệp thường được chia 2 mảng chính là kế toán nội bộ và kế toán thuế. 

 • Kế toán nội bộ là người trực tiếp đảm nhận tất cả các công việc liên quan đến chứng từ, hồ sơ, sổ sách của doanh nghiệp trong nội bộ. Kế toán nội bộ là nhân viên của công ty.
 • Kế toán thuế là người trực tiếp phụ trách các vấn đề kê khai, báo cáo và quyết toán thuế trong doanh nghiệp. Các công việc của kế toán thuế là nghĩa vụ bắt buộc của mỗi doanh nghiệp đối với nhà nước, dù cho doanh nghiệp vừa mới thành lập hay doanh nghiệp có quy mô cực lớn. Kế toán thuế có thể là nhân viên công ty hoặc thuê dịch vụ kế toán ngoài.

b) Doanh nghiệp lớn:

Đối với doanh nghiệp lớn, bộ phận kế toán thường được doanh nghiệp xây dựng và thành lập riêng gồm đầy đủ những vị trí khác nhau, trong đó các bộ phận không thể thiếu thường là: kế toán trưởng, kế toán tổng hợp và vị trí khác như kế toán kho, kế toán bán hàng…. tùy theo đặc thù của doanh nghiệp.

1.3 Chế độ kế toán là gì?

Theo quy định tại Luật Kế toán năm 2015, chế độ kế toán là các quy định và hướng dẫn về một lĩnh vực hay một số công việc cụ thể của kế toán do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được ủy quyền ban hành một cách cụ thể.

Có 4 chế độ kế toán phổ biến hiện nay là:

a) Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Căn cứ vào thông tư 132/2018/TT-BTC, chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ quy định như sau:

 • Đối tượng áp dụng: Thông tư này là các doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.

b) Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Căn cứ thông tư 133/2016/TT-BTC, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như sau:

 • Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.
 • Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán ... đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính. 
 • Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư này thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ căn cứ vào nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu của các tài khoản kế toán quy định tại Thông tư này để phản ánh và hạch toán các giao dịch kinh tế phát sinh phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị.
 • Trường hợp trong năm tài chính doanh nghiệp có những thay đổi dẫn đến không còn thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 Thông tư này thì được áp dụng Thông tư này cho đến hết năm tài chính hiện tại và phải áp dụng Chế độ kế toán phù hợp với quy định của pháp luật kể từ năm tài chính kế tiếp.

c) Chế độ kế toán doanh nghiệp

Căn cứ vào thông tư 200/2014/TT-BTC, chế độ kế toán doanh nghiệp được quy định như sau:

 • Đối tượng áp dụng: Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. 
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.
 • Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.

d) Chế độ kế toán doanh nghiệp đơn vị hành chính sự nghiệp

Căn cứ thông tư 107/2017/TT-BTC, chế độ kế toán doanh nghiệp đơn vị hành chính sự nghiệp quy định như sau:

 • Đối tượng áp dụng: Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp, nếu thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước hoặc có tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài hoặc có nguồn phí được khấu trừ, để lại thì phải lập báo cáo quyết toán quy định tại Phụ lục 04 của Thông tư này.
 • Các đơn vị hành chính, sự nghiệp đều phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán thuộc loại bắt buộc quy định trong Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc.

e) Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng với bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam

Căn cứ thông tư 177/2015/TT-BTC, chế độ kế toán doanh nghiệp được áp dụng với bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam như sau:

 • Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với BHTG Việt Nam, bao gồm cả Trụ sở chính của BHTG Việt Nam (sau đây gọi là Trụ sở chính) và các đơn vị trực thuộc BHTG Việt Nam (sau đây gọi là Chi nhánh).
 • Thông tư này quy định về tài khoản kế toán, nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản kế toán, phương pháp kế toán, việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (sau đây gọi là BHTG Việt Nam).
 • Những nội dung kế toán không quy định tại Thông tư này, BHTG Việt Nam thực hiện theo quy định tại Chế độ kế toán doanh nghiệp, Chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật có liên quan.

>> Các bạn xem thêm chuẩn mực kế toán là gì?

2. So sánh kế toán doanh nghiệp và kế toán thuê ngoài

Kế toán doanh nghiệp và kế toán thuê ngoài cùng là bộ phận kế toán và thực hiện những công việc nghiệp vụ giống nhau nhưng vai trò và vị thế hoàn toàn khác nhau trong doanh nghiệp. Sau đây, Tân Thành Thịnh xin chia sẻ những điểm giống và khác nhau giữa kế toán doanh nghiệp và kế toán thuê ngoài như sau:


2.1 Điểm giống nhau giữa kế toán doanh nghiệp và kế toán thuê ngoài

 • Cùng thực hiện từng nhiệm vụ công việc kế toán cụ thể của bộ phận kế toán.
 • Chịu trách nhiệm trong công việc kế toán, chứng từ và mọi vấn đề liên quan đến thuế, hồ sơ…
 • Có thể đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước.

2.2 Điểm khác nhau giữa kế toán doanh nghiệp và kế toán thuê ngoài

Sau đây là những điểm khác nhau giữa kế toán doanh nghiệp và kế toán thuê ngoài như sâu:

a) Ưu điểm

>> Kế toán doanh nghiệp:

 • Làm việc tại công ty.
 • Có thể thực hiện các công việc khác ngoài công việc kế toán chính.
 • Am hiểu mọi hoạt động của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, hiểu được cách vận hành, những vấn đề khó khăn, lợi thế của doanh nghiệp.
 • Lương, hay chi phí cố định.

>> Kế toán thuế:

 • Làm việc tại công ty dịch vụ. Luôn song hành cùng doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh ở lĩnh vực thuế, kế toán và pháp lý.
 • Chi phí thấp hơn thuê kế toán viên đủ trình độ tại doanh nghiệp.
 • Luôn cập nhập kịp thời về luật và chế độ kế toán hiện hành mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

b) Nhược điểm

>> Kế toán doanh nghiệp:

 • Nhân sự thay đổi thường xuyên khiến bạn lo lắng.
 • Không ít kế toán viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác kế toán, đôi lúc không cập nhật kịp thời luật pháp hiện hành về chế độ kế toán. 
 • Cần chấp nhận đào tạo nếu nhân sự mới.
 • Chi phí lương cho nhân sự có đủ trình độ đáp ứng công việc thường rất cao.

>> Kế toán thuế:

 • Không thường xuyên có mặt tại đơn vị.
 • Không thể làm cùng lúc nhiều công việc khác ngoài công việc kế toán cho DN.

3. Dịch vụ tư vấn kế toán Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh là công ty dịch vụ kế toán tại TPHCM. Đến với Tân Thành Thịnh khách hàng sẽ được tháo gỡ mọi khó khăn về nghiệp vụ kế toán - thuế giúp công ty an tâm tập trung cho hoạt động kinh doanh.


Với kinh nghiệm 19 năm hoạt động trong lĩnh vực kế toán – thuế, Tân Thành Thịnh sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn cao, vững tay nghề, hỗ trợ khách hàng toàn bộ mọi vấn đề liên quan đến các nghiệp vụ khó, sổ sách kế toán chuyên môn và các báo cáo cơ quan nộp thuế.

Dịch vụ kế toán – thuế Tân Thành Thịnh là giải pháp trọn gói phù hợp cho mọi doanh nghiệp hiện nay, nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp kế toán – thuế chuyên nghiệp tại tphcm thì đừng ngần ngại liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

3.1 Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn kế toán thuế Tân Thành Thịnh

Đến với Tân Thành Thịnh, doanh nghiệp sẽ hoàn toàn an tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những lợi ích sau đây:

 • Sử dụng được nhân sự kế toán có năng lực, chuyên môn cao
 • Đảm bảo tính hiệu quả trong công việc, giảm thiểu rủi ro
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí
 • Xử lý vấn đề nhanh chóng, chuyên nghiệp
 • Có nhân sự đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước

3.2 Các gói dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh cung cấp đa dạng các gói dịch vụ kế toán, tùy vào từng nhu cầu của khách hàng mà lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu, sau đây là các gói dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh bạn có thể tham khảo

a) Dịch vụ sổ sách kế toán

 • Dịch vụ làm sổ sách kế toán theo tháng
 • Dịch vụ làm sổ sách kế toán theo quý
 • Dịch vụ làm sổ sách kế toán theo năm
 • Dịch vụ làm sổ sách kế toán theo yêu cầu riêng

b) Dịch vụ cáo cáo thuế

 • Báo cáo thuế theo tháng
 • Báo cáo thuế theo quý 
 • Báo cáo thuế trọn gói (theo năm)

c) Dịch vụ hồ sơ, bảo hiểm xã hội

Dịch vụ hồ sơ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giúp hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ liên quan đến báo giảm, báo tăng, đăng ký lao động tham gia bảo hiểm…. 

3.3 Cam kết dịch vụ

Là đơn vị trực tiếp hỗ trợ khách hàng trong mọi dịch vụ, Tân Thành Thịnh cam kết:

 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, pháp lý.
 • Hồ sơ, chứng từ chính xác, minh bạch và đúng pháp luật.
 • Chi phí hợp lý, không phát sinh thêm.
 • Thực hiện hồ sơ, sổ sách đúng thời gian quy định.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan, ban ngành nhà nước.

Trên đây là bài viết về công việc kế toán dịch vụ thuế, hi vọng sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn còn thắc mắc gì về các vấn đề trên hoặc đang tìm kiếm một công ty dịch vụ kế toán uy tín thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhé.

>> Các bạn xem thêm các đối tượng chịu thuế 0%

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

Biên tập: Hong Le

BÀI VIẾT LIÊN QUAN