Trang chủ

Thể dục thẩm mỹ

Thời trang

Thương hiệu DN

Tôn lợp

Vật liệu XD

Bao bì

Phong thủy

Tin tổng hợp

Liên hệ

Đăng tin

Tin Mới
Thursday, 30/05/2024 |

Tư vấn dịch vụ kế toán

5.0/5 (3 votes)

Dịch vụ kế toán hiện nay rất quan trọng với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ chưa có đội ngũ kế toán chuyên nghiệp. Vậy dịch vụ kế toán sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện những công việc gì? Nên lựa chọn dịch vụ kế toán như thế nào? 

Tư vấn dịch vụ kế toán

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin về các quy định kế toán trong doanh nghiệp cũng như sẽ tư vấn lựa chọn dịch vụ kế toán sao cho phù hợp với doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Kế toán doanh nghiệp là gì?

Kế toán doanh nghiệp là bộ phận thực hiện các công việc chuyên môn như thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động tại doanh nghiệp. Kế toán doanh nghiệp được chia ra làm hai mảng bộ phận chính là kế toán thuế và kế toán nội bộ.

Kế toán doanh nghiệp là bộ phận không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp, tham mưu cho doanh nghiệp những vấn đề về kinh tế, tài chính và là cầu nối giữa doanh nghiệp và Nhà nước.

1.1 Nhiệm vụ kế toán

Theo Điều 4 Luật Kế toán 2015, kế toán doanh nghiệp có những nhiệm vụ sao đây:

 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
 • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.
 • Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.
 • Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

1.2 Yêu cầu kế toán

Kế toán doanh nghiệp phải đáp ứng được những yêu cầu sau đây:

 • Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính.
 • Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán.
 • Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán.
 • Phản ánh trung thực, khách quan hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệu kế toán kỳ này phải kế tiếp số liệu kế toán của kỳ trước.
 • Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh, kiểm chứng được.

2. Các quy định về kế toán trong doanh nghiệp

Khi làm kế toán trong doanh nghiệp, bộ phận kế toán phải nắm rõ những quy định,  cập nhật những thông tư, nghị định, văn bản luật sửa đổi bổ sung mới nhất hàng năm để kịp thời định hướng cho hoạt động kế toán trong doanh nghiệp mình. Một số quy định về kế toán trong doanh nghiệp cần lưu ý là:

2.1 Quy định về đơn vị tính sử dụng trong kế toán

Theo Điều 10, Luật Kế toán 2015 quy định đơn vị tính sử dụng trong kế toán như sau:

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”. Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ, thì đơn vị kế toán phải ghi theo nguyên tệ và Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam.

Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng một loại ngoại tệ thì được tự lựa chọn loại ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ để kế toán, chịu trách nhiệm trước pháp luật và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

 Khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam, đơn vị kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động sử dụng trong kế toán là đơn vị đo pháp định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp đơn vị kế toán sử dụng đơn vị đo khác thì phải quy đổi ra đơn vị đo pháp định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đơn vị kế toán được làm tròn số, sử dụng đơn vị tính rút gọn khi lập hoặc công khai báo cáo tài chính.

2.2 Quy định về chữ viết và chữ số

Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Trường hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính tại Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số Ả-rập; sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,).

Doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoặc của tổ chức nước ngoài phải chuyển báo cáo tài chính về công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài hoặc sử dụng chung phần mềm quản lý, thanh toán giao dịch với công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài được sử dụng dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ; khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị được đặt dấu chấm (.) và phải chú thích trong tài liệu, sổ kế toán, báo cáo tài chính. Trong trường hợp này, báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2.3 Quy định về kỳ kế toán

- Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:

+ Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế;

+  Kỳ kế toán quý là 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý;

+  Kỳ kế toán tháng là 01 tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

-  Kỳ kế toán của đơn vị kế toán mới được thành lập được quy định như sau:

+  Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ đầu ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này;

+ Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị kế toán khác tính từ đầu ngày quyết định thành lập đơn vị kế toán có hiệu lực đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Kế toán doanh nghiệp mới thành lập nên làm gì?

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải thực hiện nhiều công việc khác, những công việc này chủ yếu của bộ phận kế toán thực hiện và đòi hỏi phải hoàn tất theo đúng thời gian quy định. 

Dưới đây là những công việc mà kế toán doanh nghiệp mới cần thực hiện:


3.1 Đăng bố cáo thành lập công ty

Sau khi nhận được Giấy phép kinh doanh trong thời hạn 30 ngày kế toán doanh nghiệp phải thực hiện đăng bố cáo thành lập công ty thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia .

3.2 Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu

Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì các đơn vị kinh doanh bắt buộc phải thực hiện các thủ tục khai thuế ban đầu, trong đó có hồ sơ khai thuế ban đầu. Kế toán của doanh nghiệp thiết lập bộ hồ sơ khai thuế ban đầu và nộp tại cơ quan thuế mà doanh nghiệp trực thuộc.

- Hồ sơ khai thuế ban đầu gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký thực hiện hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn
 • Bảng đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định
 • Quyết định bổ nhiệm kế toán
 • Quyết định bổ nhiệm giám đốc
 • Tờ khai lệ phí môn bài (tùy quận)
 • Phiếu đăng ký thông tin doanh nghiệp (tùy quận)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy tờ chứng thực của đại diện pháp luật (photo hoặc sao y - tuỳ quận)
 • Giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ)

3.3 Mở tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số

Khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, kế toán doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản ngân hàng (để nộp tiền thuế điện tử) và mua chữ ký số (token), để khai thuế qua mạng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục và có được tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3.4 Kê khai thuế GTGT

Trường hợp doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý ứng với tháng doanh nghiệp được thành lập.

Phương pháp kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

 • Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến Cơ quan Thuế tại kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.
 • Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến Cơ quan Thuế tại kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.

3.5 Kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

 • Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì khai thuế thu nhập cá nhân cũng theo quý.
 • Trong quý phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên thì phải khai thuế thu nhập cá nhân.
 • Trong quý không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của bất kỳ nhân viên nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân.

3.6 Đóng thuế thu nhập doanh nghiệp

Hàng quý, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh: Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý.

>> Các bạn xem thêm thuế môn bài là gì

4. Dịch vụ tư vấn kế toán thuế Tân Thành Thịnh

Các việc cần làm của kế toán sau khi công ty thành lập tương đối nhiều, việc này đòi hỏi kế toán phải có kinh nghiệm và nghiệp vụ giỏi để giúp doanh nghiệp hoàn tất các công việc.

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp mới thành lập có thể sẽ khó khăn trong việc tuyển được kế toán giỏi với nhiều năm kinh nghiệm. Vì thế sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài sẽ là giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp lúc này.


Tân Thành Thịnh là với dịch vụ tư vấn kế toán uy tín và chuyên nghiệp tại TPHCM. Với hơn 17 năm kinh  nghiệm trong lĩnh vực cung cáp dịch vụ kế toán tại TPHCM.

a) Gói dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Với gói dịch vụ kế toán thuế trọn gói Tân Thành Thịnh sẽ thực hiện đầy đủ các công việc sau: 

- Tư vấn về chính sách thuế

 • Kê khai thuế – nộp thuế – hoàn thuế – quyết toán thuế – miễn giảm thuế – hóa đơn – chứng từ – khiếu nại – tố cáo – thanh tra kiểm tra – xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế
 • Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế
 • Đứng tên kế toán trưởng, mua hóa đơn, sổ sách kế toán
 • Gặp gỡ và giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế
 • Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng.
 • Báo cáo hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào.
 • Báo cáo hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ bán ra.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • In báo cáo mang đến tận nơi doanh nghiệp ký và nộp tại chi cục thuế Quận/Huyện.
 • Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp.
 • Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào – bán ra.

- Thực hiện dịch vụ – Viết sổ sách kế toán và quyết toán thu

 • Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bàng phần mềm kế toán
 • Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chứng lưu trưc chứng từ
 • Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm
 • Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/quý/năm
 • Quyết toán thuế TNDN

b) Tân Thành Thịnh cam kết

 • Thực hiện đầy đủ những công việc cần thiết với cơ quan thuế. 
 • Dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn thành công việc đúng thời hạn và đúng pháp luật
 • Được sự hỗ trợ tận tình từ chuyên viên kế toán
 • Chi phí hợp lý, được trao đổi ngay từ đầu.

Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề Tư vấn dịch vụ kế toán. Các vấn đề cần thắc mắc liên quan cũng như có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Tân Thành Thịnh các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ dưới đây.

>> Các bạn xem thêm bảng giá dịch vụ kế toán

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

Tác giả: An Gia Khang