Trang chủ

Thể dục thẩm mỹ

Thời trang

Thương hiệu DN

Tôn lợp

Vật liệu XD

Bao bì

Phong thủy

Tin tổng hợp

Liên hệ

Đăng tin

Tin Mới
Saturday, 13/07/2024 |

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên

5.0/5 (1 votes)
- 2

Mỗi doanh nghiệp đều cần phải có ít nhất 01 người đại diện theo pháp luật để thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Vậy người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 2 thành viên là ai?  Điều kiện để trở thành người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì? Cùng Tân Thành Thịnh theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên

1. Người đại diện theo pháp luật công ty là gì?

Theo Điều 12, Luật doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định như sau:  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. 

Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. 

Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

1.1 Người đại diện cho pháp luật công ty TNHH 2 thành viên là ai?

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp thì công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể là thành viên góp vốn của công ty hoặc thuê một người khác không cần góp vốn để làm đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được ghi nhận trong Điều lệ công ty, có thể là: Chủ tịch hội đồng thành viên/Giám đốc/Tổng giám đốc hoặc chức danh khác nếu được quy định trong điều lệ công ty.

1.2 Điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải có bản dự thảo điều lệ công ty gửi lên phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty dự định đặt trụ sở chính. 

a) Nội dung điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; 
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của các thành viên; Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên.
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Trường hợp thành viên, có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu 
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

b)  Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

2. Các bước thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên là loại hình doanh nghiệp có ít nhất 2 thành viên và tối đa không quá 50 thành viên. Thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức tham gia góp vốn.  Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.


Tương tự như những loại hình doanh nghiệp khác, công ty TNHH 2 thành viên cũng cần được thành lập theo đúng trình tự thủ tục quy định.

a) Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Theo Điều 21, Luật doanh nghiệp 2020, \ Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên.

- Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

b) Trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ 

Người đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên soạn thảo bộ hồ sơ thành lập công ty như đã hướng dẫn ở trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ sau khi hoàn tất thì có thể nộp bằng các hình thức:

 • Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. 

Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử

Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong vòng 30 ngày doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Khắc dấu và nộp hồ sơ thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp

Bước 3: Hoàn tất các thủ tục về thuế:

 • Treo biển tại trụ sở công ty;
 • Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo số tài khoản với Cơ quan nhà nước;
 • Đăng ký chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử;
 • Kê khai và nộp thuế môn bài;
 • In, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng

LIÊN HỆ TƯ VẤN NHANH:  0909.54.8888 - 028.3985.8888

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh là công ty tư vấn thành lập doanh nghiệp uy tín, chất lượng tại TPHCM. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật  sẽ tư vấn khách hàng tất cả những vấn đề liên quan đến công việc thay đổi người đại diện và các thủ tục hồ sơ pháp lý một cách nhanh nhất.

a) Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty của Tân Thành Thịnh

 • Sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập công ty bạn sẽ được tư vấn toàn diện về mọi vấn đề liên quan đến thành lập công ty như: đặt tên công ty, lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, tư vấn đề vốn… và giải đáp mọi vấn đề mà doanh nghiệp thắc mắc.
 • Hỗ trợ, tư vấn một cách tận tình bởi các luật sư nhiều năm kinh nghiệm.
 • Mọi vấn đề về thủ tục pháp lý sẽ được chúng tôi thay mặt khách hàng thực hiện tại cơ quan chức năng.
 • Sử dụng dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp không cần tốn nhiều thời gian, sức khỏe để trực tiếp thực hiện những thủ tục hành chính.
 • Thời gian hoàn tất thủ tục và nhận được Giấy chứng nhận thành lập công ty ngắn nhất có thể do đội ngũ chuyên viên đã có kinh nghiệm thực hiện hồ sơ đúng theo quy định Pháp luật.
 • Tiết kiệm chi phí do sử dụng gói dịch vụ không phát sinh.

b) Cam kết từ Tân Thành Thịnh

 • Dịch vụ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian
 • Mọi thủ tục đều được thực hiện theo đúng quy định
 • Chi phí hợp lý, cạnh tranh
 • Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tình

Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên. Hy vọng thông qua những chia sẻ này các bạn sẽ có nhiều thông tin hữu ích.

>> Các bạn xem thêm thủ tục thành lập công ty cổ phần xây dựng

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 34/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

Biên tập: Thao

BÀI VIẾT LIÊN QUAN