Trang chủ

Thể dục thẩm mỹ

Thời trang

Thương hiệu DN

Tôn lợp

Vật liệu XD

Bao bì

Phong thủy

Tin tổng hợp

Liên hệ

Đăng tin

Tin Mới
Thursday, 20/06/2024 |

Muốn giải thể công ty tnhh cần những thủ tục gì?

5.0/5 (1 votes)
- 4

Bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện những thủ tục giải thể công ty tnhh? Bạn không biết muốn giải thể công ty tnhh cần những thủ tục gì? Bạn cần hướng dẫn chi tiết về các bước thực hiện thủ tục giải thể công ty tnhh chính xác để tiết kiệm thời gian? Tìm hiểu ngay bài viết này nhé.

Muốn giải thể công ty tnhh cần những thủ tục gì?

1. Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty là việc chấm dứt sự tồn tại và hoạt động của một công ty theo chủ ý của công ty hoặc của cơ quan có thẩm quyền do không đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể, một tổ chức theo quy định.


Giải thể công ty khác hoàn toàn với tạm ngưng hoạt động kinh doanh của công ty hoặc phá sản.

1.1 Các trường hợp giải thể công ty

 • Chủ công ty không muốn tiếp tục kinh doanh
 • Kết thúc thời hạn hoạt động kinh doanh, hoàn thành mục tiêu kinh doanh
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật
 • Công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1.2 Các quy định về giải thể công ty tnhh

Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. 

Người quản lý có liên quan và công ty quy định tại điểm d khoản 1 Điều 201 cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

Trường hợp công ty không thực hiện đúng những quy định về giải thể thì có thể bị xử phạt hành chính. Theo Điều 36 – chương II của nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về mức phạt khi giải thể công ty như sau: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Không tiến hành thủ tục giải thể đối với công ty thuộc các trường hợp bắt buộc giải thể.
 • Không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động.

2. Các thủ tục giải thể công ty tnhh

Điều 202 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về Trình tự, thủ tục giải thể công ty tnhh như sau:


2.1 Quyết định giải thể công ty tnhh

Công ty tnhh cần thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Lý do giải thể
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp
 • Thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2.2 Thực hiện thanh lý tài sản công ty tnhh

Sau đó Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

2.3 Thông báo quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ trên cổng thông tin quốc gia

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. 

Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ, số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.
 • Nợ thuế.
 • Các khoản nợ khác.

2.4 Thực hiện thủ tục giải thể tại chi cục thuế

Sau đó công ty tiến hành chốt số liệu báo cáo hóa đơn, tờ khai thuế, tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế tại Chi cục thuế nhằm kiểm tra tính đầy đủ của việc nộp các tờ khai, báo cáo thuế theo quy định và đảm bảo doanh nghiệp đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định.

Đối với các công ty có các hoạt động xuất, nhập khẩu tại Tổng cục Hải Quan thì phải xác nhận tình trạng không nợ thuế tại Tổng Cục Hải quan.

Hoàn thành các công việc trên, doanh nghiệp nhận các thông báo, quyết định chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp.

>> Các bạn xem thêm địa chỉ chi cục thuế tphcm

2.5 Thực hiện thủ tục trả con dấu khi giải thể công ty

Sau đó công ty phải làm thủ tục trả dấu cùng Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an tại phòng cảnh sát hành chính về trật tự xã hội và nhận được giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

2.6 Nộp hồ sơ giải thể công ty tnhh

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục liên quan, người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh gửi hồ sơ giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty.

>> Hồ sơ xin giải thể công ty tnhh:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có)
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (chỉ sử dụng dành cho thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên, còn thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên thì không cần)
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lưu ý, trường hợp doanh nghiệp có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh thì phải tiến hành các thủ tục giải thể văn phòng đại diện và chi nhánh trước khi thực hiện thủ tục giải thể công ty. Thủ tục giải thể chi nhánh và văn phòng đại diện cũng tương tự như thủ tục giải thể công ty.

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khi đó doanh nghiệp chỉ cần kiểm tra thông tin trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia và cập nhật tình hình giải thể của doanh nghiệp.

3. Thủ tục trả con dấu khi giải thể công ty

Sau khi thực hiện xong các thủ tục giải thể đóng mã số thuế công ty tại cơ quan thuế, bước tiếp theo thực hiện thủ tục trả con dấu tại cơ quan công an. Để đảm bảo việc thực hiện thủ tục trả con dấu khi giải thể nhanh chóng, công  ty tnhh cần chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục sau đây:


3.1 Hồ sơ trả lại con dấu cho cơ quan công an bao gồm có:

 • Công văn xin trả lại con dấu cho cơ quan công an.
 • Bản sao ĐKKD, giấy phép đầu tư, quyết định thành lập của cơ quan tổ chức.
 • Bản chính đăng ký mẫu dấu cũ do cơ quan công an cấp.
 • Giấy giới thiệu trả dấu kèm theo giấy tờ cá nhân của người đi trả dấu (trong trường hợp Đại diện theo pháp luật của Công ty không trục tiếp tiến hành trả con dấu).

3.2 Các bước thực hiện trả con dấu

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ trả dấu theo quy định
 • Bước 2: Nộp tại cơ quan công an nơi cấp con dấu
 • Bước 3: Nhận giấy hẹn của cơ quan công an - Phòng cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội
 • Bước 4: Trong vòng 3-5 ngày làm việc (theo giấy hẹn) mang con dấu đến để cơ quan công an tiến hành thu hồi và hủy con dấu
 • Bước 5: Nhận Biên bản về việc hủy/thu hồi con dấu và tiến hành thủ tục giải thể công ty theo quy định.

4. Dịch vụ giải thể công ty tại TPHCM - Tân Thành Thịnh

Công ty Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ giải thể công ty trọn gói uy tín, chuyên nghiệp tại TPHCM. Việc sử dụng dịch vụ sẽ giúp giải quyết và tháo gỡ mọi vướng mắc để hoàn thành thủ tục giải thể công ty nhanh, gọn đúng theo quy định pháp luật.

Mọi yêu cầu tư vấn, báo giá dịch vụ giải thể công ty vui lòng liên hệ trực tiếp Luật sư của chúng tôi để được thông tin cụ thể.


Đến với Tân Thành Thịnh, bạn hoàn toàn an tâm về pháp lý cũng như hồ sơ, thủ tục. Tất cả sẽ được đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn hỗ trợ hoàn toàn, kể cả những trường hợp khó. Cam kết chịu trách nhiệm trong mọi hồ sơ, thủ tục một cách chính xác, minh bạch và đúng pháp luật.

4.1 Quy trình thực hiện thủ tục giải thể tại Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh mang đến cho quý khách hàng quy trình thực hiện thủ tục giải thể như sau:

 • Tư vấn thủ tục giải thể công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể công ty.
 • Rà soát sổ sách kế toán.
 • Hỗ trợ thực hiện Quyết Toán Giải thể.
 • Tiến hành thủ tục khoá Mã số thuế.
 • Tiến hành thủ tục trả con dấu.
 • Nộp hồ sơ giải thể công ty và theo dõi, cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về việc giải thể cho đến khi hoàn tất.

4.2 Lợi ích khách hàng nhận được

Là đơn vị trực tiếp thực hiện các thủ tục giải thể công ty, Tân Thành Thịnh cam kết:

 • Tư vấn mọi vấn đề pháp lý trước khi giải thể.
 • Cam kết không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào trog quá trình lựa chọn gói dịch vụ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.
 • Tư vấn và giải đáp mọi vấn đề thắc mắc liên quan

4.3 Mẫu thông báo giải thể công ty

Tân Thành Thịnh xin gửi tới quý khách hàng các mẫu thông báo giải thể công ty tnhh 1 thành viên và 2 thành viên. Quý khách hàng có thể tham khảo và áp dụng khi có nhu cầu.

Với những thông tin mà Tân Thành Thịnh chia sẻ trên đây hy vọng giúp bạn có những hiểu biết rõ ràng hơn về dịch vụ giải thể công ty tnhh nói riêng và các dịch vụ giải thể doanh nghiệp nói chung. 

Nếu vẫn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề này bạn vui lòng liên hệ qua hotline 0909 54 8888 để được tư vấn cụ thể và trực tiếp nhé.

>> Các bạn xem thêm người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 2 thành viên

 Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

Biên tập: Hong Le

BÀI VIẾT LIÊN QUAN