Trang chủ

Thể dục thẩm mỹ

Thời trang

Thương hiệu DN

Tôn lợp

Vật liệu XD

Bao bì

Phong thủy

Tin tổng hợp

Liên hệ

Đăng tin

Tin Mới
Saturday, 13/07/2024 |

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

5.0/5 (4 votes)

Tư vấn thành lập doanh nghiệp là một trong những giải pháp giúp nhiều cá nhân, tổ chức có cái nhìn tổng quan và nắm được những vấn đề quan trọng khi thành lập công ty, điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức, chí phí và hạn chế những rủi ro, thay đổi về sau.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Vậy thành lập doanh nghiệp cần tư vấn gì? Các nội dung quan trọng cần tư vấn khi thành lập doanh nghiệp là gì? Các quy định về thành lập doanh nghiệp cần lưu ý? Cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu chi tiết tại bài viết này nhé. 

1. Thành lập doanh nghiệp là gì?

Tùy vào từng góc độ khác nhau mà khái niệm thành lập doanh nghiệp được hiểu theo nhiều cách khác nhau.


Xét theo góc độ kinh tế thì thành lập doanh nghiệp là việc tạo nên một tổ chức, đơn vị kinh doanh trong một ngành nghề, lĩnh vực nào đó với hoạt động kinh doanh cụ thể. 

Thành lập doanh nghiệp là điều kiện để chủ sở hữu chuẩn bị đầy đủ các cơ sở về: vốn, trụ sở, nhân sự, vật tư, sản phẩm… để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh, và đạt được những thành công nhất định.

Xét theo góc độ pháp lý thì thành lập doanh nghiệp là một thủ tục pháp lý bắt buộc mà các cá nhân, tổ chức phải thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tham gia vào một hoạt động kinh doanh cụ thể. 

Khi thực hiện thủ tục thành lập, các doanh nghiệp sẽ được cơ quan nhà nước bảo vệ các quyền lợi nhất định.

1.1 Ai là người có quyền thành lập doanh nghiệp

Theo quy đinh tại Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều 12 Nghị định số 102/2010/NĐ - CP ban hành ngày 01/10/2010 kèm theo hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. Các đối tượng thành lập doanh nghiệp gồm:

 • Tất cả các tổ chức là pháp nhân, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không phân biệt nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính và mọi cá nhân không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch, nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp, đều có quyền thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc một hộ kinh doanh hoặc làmthành viên hợp danh của một công ty hợp danh, trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại có thỏa thuận khác. 
 • Cá nhân chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ kinh doanh hoặc cá nhân thành viên hợp danh có quyền thành lập, tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.
 • Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân nước ngoài lần đầu thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện đăng ký đầu tư gắn vớithành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trong trường hợp này doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam dự định thành lập doanh nghiệp mới tại Việt Nam thực hiện theo quy định sau đây:

+/  Trường hợp doanh nghiệp mới do doanh nghiệp có trên 49% vốn điều lệ là sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tham gia thành lập thì phải có dự án đầu tư và thực hiện đăng ký đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trong trường hợp này, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+/ Trường hợp doanh nghiệp mới do doanh nghiệp có không quá 49% vốn điều lệ là sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thành lập, tham gia thành lập thì việc thành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc đăng ký đầu tư trong trường hợp này áp dụng theo quy định tương ứng đối với dự án đầu tư trong nước."

1.2 Ý nghĩa của việc thành lập doanh nghiệp

Việc thành lập doanh nghiệp không chỉ giúp các cá nhân, tổ chức được tự do hoạt động kinh doanh theo những quy định của pháp luật. Được sống và cống hiến hết mình cùng “đứa con tinh thần” của mình. 

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức sẽ được công nhận và được bảo vệ bởi pháp luật xuyên suốt trong quá trình kinh doanh.

Thông qua việc thành lập doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức sẽ xây dựng được thương hiệu riêng cho mình, từ đó quảng bán sản phẩm, thương hiệu đến nhiều người hơn. Từ đó góp phần mang lại những hiệu quả kinh doanh nhất định.

Việc thành lập công ty cũng đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển chung của các hoạt động kinh tế, xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân và nâng tầm sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát trển như hiện nay.

1.3 Các quy định về thành lập doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 18 - Luật Doanh Nghiệp 2020 về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nêu rõ: 

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ các trường hợp tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.
 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, tổ chức không có tư cách pháp nhân.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của tòa án, các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
 • Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đồng thời, Luật Dân sự năm 2015 quy định về người thành lập doanh nghiệp phải là người thành niên và từ 18 tuổi trở lên. Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại các Điều 22, 23 và 24 của Bộ luật này.

Vậy, theo Luật Doanh Nghiệp 2020 và Luật Dân Sự 2015 thì các quy định về thành lập doanh nghiệp có thể hiểu là:

 • Mọi cá nhân, tổ chức phải từ 18 tuổi trở lên đều có quyền thành lập doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời pháp luật cũng không giới hạn đổi tuổi thành lập, góp vốn vào doanh nghiệp.
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không vi phạm pháp luật.
 • Có khả năng quản lý và điều hành doanh nghiệp thông qua những bằng cấp, chứng nhận ngành nghề…

2 Các nội dung tư vấn khi thành lập doanh nghiệp

Để thành lập được một doanh nghiệp và hạn chế những rủi ro, những thay đổi về sau thì trước tiên bạn cần phải hiểu được toàn bộ những vấn đề liên quan đến pháp lý và điều kiện khi thành lập doanh nghiệp. Trong đó, các nội dung tư vấn khi thành lập doanh nghiệp không thể thiếu gồm: 


2.1 Tư vấn các vấn nội dung chuẩn bị trước khi thành lập công ty

Các vấn đề pháp lý trước khi thành lập doanh nghiệp cực kỳ quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến những hoạt động kinh doanh và phát triển sau này, đồng thời cũng sẽ phải thực hiện nhiều thủ tục thay đổi nếu không được tư vấn rõ ràng ngay từ đầu. Vì thế, từ những vấn đề chọn ngành nghề kinh doanh, đặt tên, vốn điều lệ…. bạn cần phải được tư vấn kỹ.

a) Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với ý tưởng kinh doanh

Với những ý tưởng kinh doanh ban đầu, bạn cần xác định được ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực mà bạn lựa chọn. Ngành nghề kinh doanh phải những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Trước khi đăng ký ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư các bạn nên tham khảo trước các ngành nghề kinh trong danh mục hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam. Đặc biệt đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện bạn cần đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề mới được hoạt động.

Hoặc bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được tư vấn và xác định ngành nghề kinh doanh phù hợp với ý tưởng ban đầu và quy định của pháp luật.

b) Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Việc thành lập công ty là một quyết định mang đến nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các chủ thể doanh nghiệp. Sau khi xác định được số lượng thành viên tham gia góp vốn và lựa chọn được ngành nghề kinh doanh phù hợp với ý tưởng của bạn thì việc tiếp theo cần thực hiện là lựa chọn loại hình doanh nghiệp để thành lập công ty.

Có 5 mô hình doanh nghiệp được nhiều cá nhân và các tổ cức kinh doanh lựa chọn phổ biến hiện nay là: Hộ kinh doanh, Doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm Hữu hạn, công ty Cổ phần và công ty Hợp danh. 

Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những ưu và nhược điểm nhất định, nhưng 3 yếu tố sau đây là 3 yếu tố quan trọng: quyền quản lý doanh nghiệp, khả năng huy động vốn và mức độ rủi ro. Tùy vào từng nhu cầu cụ thể của khách hàng mà lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp.

c) Tư vấn lựa chọn mức vốn điều lệ khi thành lập

Việc lựa chọn mức vốn điều lệ bao nhiêu khi thành lập sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp về sau, cụ thể là:

 • Vốn điều lệ là tiềm lực, là khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong các dự án lớn, các gói thầu lớn. Nếu không đủ nguồn lực doanh nghiệp sẽ đánh mất đi cơ hội của mình.
 • Vốn điều lệ ảnh hưởng đến việc đóng thuế môn bài của công ty hằng năm. Mức vốn càng cao thuế môn bài càng tăng.
 • Ngoài ra, việc thay đổi vốn điều lệ cũng cần phải thực hiện những hồ sơ, thủ tục pháp lý theo đúng quy định, việc này sẽ làm chậm các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ bao nhiêu (trừ những ngành nghề có điều kiện). Vì thế, tùy vào từng ngành nghề kinh doanh mà mức vốn điều lệ sẽ lựa chọn sao cho phù hợp để đảm bảo mang lại những quyền lợi cho doanh nghiệp.

Nếu bạn chưa xác định được mức vốn điều lệ là bao nhiêu khi thành lập doanh nghiệp thì nên nhờ đến những đến sự tham vấn, tư vấn của những người có chuyên môn trong ngành hoặc các công ty tư vấn dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Công ty Tân Thành Thịnh là đơn vị chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý và các vấn đề liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp trong mọi ngành nghề kinh doanh với thủ tục nhanh chóng, giúp doanh nghiệp hạn chế mọi rủi ro cũng như những phát sinh thay đổi.

d) Tư vấn đặt tên công ty

Tên công ty sẽ định hình thương hiệu doanh nghiệp, giúp khách hàng nhận diện được những sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đồng thời cũng thể hiện được những giá trị riêng mà bạn muốn xây dựng cho công ty. 

Vì thế nên cân nhắc lựa chọn cách đặt tên công ty cho hay, ý nghĩa và đặc biệt phải đúng quy định của pháp luật để tránh việc thay đổi tên công ty sẽ gây cho công ty những trở ngại nhất định khi thương hiệu bị thay đổi.

Các quy định về việc đặt tên công ty hiện nay là:

 • Tên công ty đòi hỏi phải đảm bảo thuần phong mỹ tục của Việt Nam, có các tên bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt tiện cho việc giao dịch.
 • Tên tiếng việt công ty bao gồm hai thành tố: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng.
 • Đặt tên công ty cần đơn giản dễ nhớ, biết cung cấp sản phẩm, dịch vụ gì.
 • Tên công ty phải tránh gây nhầm lẫn, tránh trùng lặp với đơn vị khác để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh hay quản lý của cơ quan nhà nước.
 • Không được đặt theo tên các cơ quan có thẩm quyền, đơn vị nhà nước.
 • ….

e) Tư vấn lựa chọn trụ sở công ty

Trụ sở công ty đòi hỏi cần phải có địa chỉ, chỉ dẫn rõ ràng, được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp để đảm bảo cho việc kinh doanh, giao tiếp với khách hàng và nghĩa vụ kê khai thuế sau này. 

Theo quy định của pháp luật thì đối với trụ sở công ty thì tuyệt đối không được đặt tại chung cư có mục đích sử dụng để ở hoặc nhà tập thể. Đối với những tòa nhà chung cư hỗn hợp văn phòng mà có phân định khu vực để sử dụng cho mục đích kinh doanh, thương mại riêng và khu vực để ở riêng thì vẫn có thể đặt làm địa chỉ trụ sở.

f) Tư vấn chọn người đại diện theo pháp luật

Người đại diện pháp luật của công ty sẽ là người chịu mọi trách nhiệm liên quan đến hoạt động của công ty. Vì thế người đại diện doanh nghiệp phải có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn nhất định để dẫn dắt và vận hành doanh nghiệp phát triển.

Nếu người đại diện pháp luật đồng thời phải chịu trách nhiệm về các chứng chỉ hành nghề liên quan đến ngành xây dựng thì phải đảm bảo có đầy đủ những bằng cấp nhất định cũng như những quy định pháp lý.

Vì thế bạn cần xác định được ai là người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp của bạn để chuẩn bị những giấy tờ liên quan hỗ trợ cho việc thành lập công ty và đồng hành cùng họ để vận hành doanh nghiệp phát triển.

2.2 Tư vấn các hồ sơ và thủ tục khi thành lập công ty

Sau khi đã xác định được những thông tin về pháp lý quan trọng về ngành nghề kinh doanh và những thủ tục liên quan, doanh nghiệp cần được tư vấn và nắm vững về hồ sơ và trình tự thủ tục thành lập công ty.

Căn cứ vào từng loại hình doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức muốn thành lập thì cần chuẩn bị những hồ sơ và giấy tờ khác nhau. 

Tân Thành Thịnh sẽ giúp quý khách hàng tư vấn rõ những vấn đề pháp lý về hồ sơ, đồng thời trực tiếp soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cho doanh nghiệp và trực tiếp làm việc với các cơ quan nhà nước để hoàn tất thủ tục thành lập, cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp.

2.3 Tư vấn các thủ tục sau khi thành lập công ty

Sau khi nhận giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần hoàn tất những thủ tục liên quan để nhanh chóng đưa doanh nghiệp đi vào ổn định và hoạt động phát triển. Các thủ tục sau khi thành lập công ty bắt buộc bạn cần nắm vững:

 • Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp
 • Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu của công ty
 • Đăng ký chữ ký số điện tử cho công ty
 • Kê khai và đóng thuế môn bài
 • Đăng ký phương pháp kê khai và nộp thuế cho công ty
 • Mở tài khoản ngân hàng giao dịch cho công ty
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn và phát hành hóa đơn VAT
 • biển tên tại trụ sở công ty
 • Thủ tục BHXH, BHYT, Thuế TNCN (nếu có lao động)


3. Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh là công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp uy tín tại tphcm. Với hơn 17 năm thành lập và phát triển, Tân Thành Thịnh đã đồng hành và hỗ trợ hơn 20.000 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau trong mọi vấn đề liên quan đến pháp lý thành lâp doanh nghiệp, thuế, kế toán….


Đến với Tân Thành Thịnh, mọi vấn đề pháp lý trước khi thành lập doanh nghiệp sẽ được tư vấn cụ thể, chi tiết, mang đến sự an tâm cho khách hàng với đầy đủ quyền lợi về sau. Đồng thời các hồ sơ, thủ tục ngay khi thành lập và sau khi thành lập sẽ được hướng dẫn cụ thể.

3.1 Tư vấn thành lập doanh nghiệp miễn phí – Tân Thành Thịnh

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp Tân Thành Thịnh sẽ đồng hành và hỗ trợ khách hàng những vấn đề pháp lý sau:

 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, đặt tên công ty….
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đầy đủ.
 • Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ hỗ trợ dăng công bố thành lập tại cổng thông tin Doanh nghiệp Quốc Gia.
 • Lập sổ thành viên/cổ đông.
 • Đăng ký khắc con dấu Công ty.
 • Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia.
 • Tư vấn, hỗ trợ thực hiện thủ tục mở tài khoản ngân hàng và nộp thông báo tài khoản ngân hàng lên cơ quan thuế chủ quản.
 • Thực hiện thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử.
 • Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu tại các chi cục thuế cấp Quận, Huyện.
 • Kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài cho doanh nghiệp.
 • Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 • Tư vấn việc treo bảng hiệu cho công ty
 • Thực hiện thủ tục Phát hành hóa đơn Giá trị gia tăng.
 • ….

3.2 Cam kết dịch vụ

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, Tân Thành Thịnh cam kết:

 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng dịch vụ tại chúng tôi.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là bài viết về tư vấn thành lập doanh nghiệp, hi vọng với những chia sẻ trên sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Nếu vẫn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề trên hoặc doanh nghiệp đang tìm kiếm một công ty dịch vụ tư vấn doanh nghiệp thì vui lòng liên hệ qua hotline 0909 54 8888 để được tư vấn cụ thể và trực tiếp nhé. 

>> Các bạn xem thêm chi phí thành lập công ty

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

Tác giả: An Gia Khang