Trang chủ

Thể dục thẩm mỹ

Thời trang

Thương hiệu DN

Tôn lợp

Vật liệu XD

Bao bì

Phong thủy

Tin tổng hợp

Liên hệ

Đăng tin

Tin Mới
Saturday, 13/07/2024 |

Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần

5.0/5 (1 votes)

Trong giấy phép kinh doanh thể hiện nhiều nội dung như tên công ty, địa chỉ, người đại diện, vốn điều lệ, người đại diện pháp luật… khi thay đổi bất cứ nội dung nào trên giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp cũng phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh.

Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần

Vậy thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần là gì? Cần làm gì khi thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần? Nếu bạn đang có nhu cầu thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty CP mà không biết nên làm gì thì không nên bỏ qua bài viết dưới đây.

1. Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần là gì?

Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần là thủ tục được thực hiện qua mạng trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia hoặc được thực hiện trực tiếp tại Sở Kế hoạch – Đầu tư khi công ty cổ phần có nhu cầu thay đổi những thông tin trên giấy phép kinh doanh của mình như: thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện, thay đổi thành viên sáng lập…

Khi công ty cổ phần có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh, tùy từng nội dung thay đổi mà tiến hành họp Hội đồng quản trị và Đại Hội đồng cổ đông sao cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị tiến hành họp và quyết định thay đổi những nội dung sau:

 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu việc thay đổi không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung về: họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn và gia hạn tạm ngừng
 • Thành lập/chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành họp và quyết định thay đổi những nội dung:

 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Thay đổi tên doanh nghiệp;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu việc thay đổi dẫn đến thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
 • Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp;
 • Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
 • Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết;
 • Thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty do chuyển nhượng cổ phần.

2. Thủ tục thay đổi các nội dung trên giấy phép kinh doanh công ty cổ phần

Như đã chia sẻ, khi có nhu cầu thay đổi bất cứ một thay đổi nào trên giấy phép kinh doanh công ty cổ phần, doanh nghiệp cũng cần phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trong đó việc, việc chuẩn bị hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh là một trong những bước doanh nghiệp cần lưu ý. Bởi vì những nội dung thay đổi khác nhau thì thành phần hồ sơ cũng sẽ khác nhau. Nếu doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ không đúng hoặc không đủ thì sẽ mất thời gian để thực hiện cho đến khi bộ hồ sơ được chấp nhận. 


a) Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần

Mỗi nội dung cần thực hiện thay đổi sẽ có một bộ hồ sơ tương ứng

- Hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần

 • Thông báo thay đổi tên công ty theo mẫu quy định
 • Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông
 • Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi tên công ty Đại hội đồng cổ đông
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 01 Giấy ủy quyền nếu người Đại diện pháp luật không trực tiếp thực hiện.

- Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

 • Thông báo thay đổi trụ sở chính;
 • Quyết định đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông.
 • Biên bản họp về việc đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

- Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

Trường hợp tăng vốn điều lệ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (về việc tăng vốn điều lệ)
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn.
 • Danh sách cổ đông sáng lập của công ty (sau khi tăng vốn)
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật đi nộp.
 • Bản sao giấy chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.

Trường hợp giảm vốn điều lệ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ. 
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ. 
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
 • Văn bản cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn điều lệ.
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. 
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

- Thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần

 • Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật;
 • Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần

Sau khi chuẩn bị bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần theo từng nội dung thay đổi tương ứng, thì doanh nghiệp tiến hành thực hiện Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần theo trình tự:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ

Hồ sơ đã chuẩn bị tiến hành soạn thảo, hoàn tất hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Có 2 hình thức nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau khi nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ, DN nộp hồ sơ bản giấy (là bản đã nộp qua mạng) trực tiếp đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở.

Nộp hồ sơ trực tiếp: Doanh nghiệp mang toàn bộ các giấy tờ kể trên đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Nhận kết quả

Nếu hồ sơ được chấp nhận hợp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ghi nhận nội dung thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh mới. Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản lý do từ chối để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Thông báo thông tin thay đăng ký kinh doanh đổi trên Cổng thông tin quốc gia

Sau khi hoàn thành việc thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần công bố nội dung thay đổi trên công thông tin quốc gia theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp.

Bước 5: Thực hiện các công việc liên quan khi thay đổi GPKD

Phụ thuộc vào từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các công việc sau khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như: Làm con dấu mới và làm thủ tục thay đổi mẫu dấu công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh, làm và treo lại biển hiệu, thay đổi thông tin chủ tài khoản của ngân hàng, cơ quan bảo hiểm…vv

LIÊN HỆ TƯ VẤN NHANH:  0909.54.8888 - 028.3985.8888 

3. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Tân Thành Thịnh

Công ty Tư vấn Thành lập doanh nghiệp Thuế - Kế toán Tân Thành Thịnh tự hào là đơn vị với hơn 15 năm kinh nghiệm trên thị trường, chúng tôi cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh các loại hình công ty, trong đó có công ty CP, giúp khách hàng không cần phải tốn nhiều thời gian làm thủ tục rườm ra.


a) Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh của Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh quy tụ đội ngũ chuyên viên giàu chuyên môn, kinh nghiệm tận tâm giúp sẽ giúp khách hàng:

 • Tư vấn toàn bộ thông tin ban đầu về ý định thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tư vấn và hướng dẫn chuẩn bị toàn bộ thông tin và giấy tờ hồ sơ ban đầu.
 • Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo nhu cầu thực tế của khách hàng.
 • Nộp hồ sơ, theo dõi tiến trình hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.
 • Giao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đến tận tay khách hàng.
 • Thực hiện những công việc liên quan nếu khách hàng có yêu cầu.

b) Cam kết từ chúng tôi

 • Đảm bảo hoạt động tuân thủ quy định pháp luật và quy tắc đạo đức, hành nghề của luật sư.
 • Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tình
 • Chi phí được trao đổi ngay từ đầu với khách hàng và cam kết không phát sinh trong quá trình thực hiện.
 • Bảo mật thông tin khách hàng

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

>> Các bạn xem thêm điều kiện thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Biên tập: Thao

TIN TỨC LIÊN QUAN